<acronym id="xonnx"></acronym>
   <td id="xonnx"></td>
  1. <pre id="xonnx"></pre>

   1. 專注電子技術學習與研究
    當前位置:單片機教程網 >> 電子基礎 >> 瀏覽文章

    常用三極管場效應管的參數

    作者:huqin   來源:本站原創   點擊數:  更新時間:2014年03月31日   【字體:

    三極管:
    名 稱    封裝 極性 功 能 耐 壓 電 流 功 率 頻 率配對管
    D633 28 NPN 音頻功放開關 100V 7A 40W 達林頓
    9013 21 NPN 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 9012
    9014 21 NPN 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150HMZ 9015
    9015 21 PNP 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150MHZ 9014
    9018 21 NPN 高頻放大 30V 0.05A 0.4W 1000MHZ
    8050 21 NPN 高頻放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8550
    8550 21 PNP 高頻放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8050
    2N2222 21 NPN 通用 60V 0.8A 0.5W 25/200NS
    2N2369 4A NPN 開關 40V 0.5A 0.3W 800MHZ
    2N2907 4A NPN 通用 60V 0.6A 0.4W 26/70NS
    2N3055 12 NPN 功率放大 100V 15A 115W MJ2955
    2N3440 6 NPN 視放 開關 450V 1A 1W 15MHZ 2N6609
    2N3773 12 NPN 音頻功放開關 160V 16A 50W
    2N3904 21E NPN 通用 60V 0.2A
    2N2906 21C PNP 通用 40V 0.2A
    2N2222A 21鐵 NPN 高頻放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ
    2N6718 21鐵 NPN 音頻功放開關 100V 2A 2W
    2N5401 21 PNP 視頻放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5551
    2N5551 21 NPN 視頻放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5401
    2N5685 12 NPN 音頻功放開關 60V 50A 300W
    2N6277 12 NPN 功放 開關 180V 50A 250W
    9012 21 PNP 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 9013
    2N6678 12 NPN 音頻功放開關 650V 15A 175W 15MHZ
    9012 貼片 PNP 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 9013
    3DA87A 6 NPN 視頻放大 100V 0.1A 1W
    3DG6B 6 NPN 通用 20V 0.02A 0.1W 150MHZ
    3DG6C 6 NPN 通用 25V 0.02A 0.1W 250MHZ
    3DG6D 6 NPN 通用 30V 0.02A 0.1W 150MHZ
    MPSA42 21E NPN 電話視頻放大 300V 0.5A 0.625W MPSA92
    MPSA92 21E PNP 電話視頻放大 300V 0.5A 0.625W MPSA42
    MPS2222A 21 NPN 高頻放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ
    9013 貼片 NPN 低頻放大 50V 0.5A 0.625W 9012
    3DK2B 7 NPN 開關 30V 0.03A 0.2W
    3DD15D 12 NPN 電源開關 300V 5A 50W
    3DD102C 12 NPN 電源開關 300V 5A 50W
    3522V 5V穩壓管
    A634 28E PNP 音頻功放開關 40V 2A 10W
    A708 6 PNP 音頻開關 80V 0.7A 0.8W
    A715C 29 PNP 音頻功放開關 35V 2.5A 10W 160MHZ
    A733 21 PNP 通用 50V 0.1A 180MHZ
    A741 4 PNP 開關 20V 0.1A 70/120NS
    A781 39B PNP 開關 20V 0.2A 80/160NS
    A928 ECB PNP 通用 20V 1A 0.25W
    A933 21 PNP 通用 50V 0.1A 140MHZ
    A940 28 PNP 音頻功放開關 150V 1.5A 25W 4MHZ C2073
    A966 21 PNP 音頻激勵輸出 30V 1.5A 0.9W 100MHZ C2236
    A950 21 PNP 通用 30V 0.8A 0.6W
    A968 28 PNP 音頻功放開關 160V 1.5A 25W 100MHZ C2238
    A1009 BCE PNP 功放開關 350V 2A 15W
    A1220P 29 PNP 音頻功放開關 120V 1.5A 20W 150MHZ
    A1013 21 PNP 視頻放大 160V 1A 0.9W C2383
    A1015 21 PNP 通用 60V 0.1A 0.4W 8MHZ C1815
    2N6050 12 PNP 音頻功放開關 60V 12A 150W
    2N6051 12 PNP 音頻功放開關 80V 12A 150W
    A1175 PNP 通用 60V 0.10A 0.25W 180MHZ
    A1213 貼片 PNP 超高頻 50V 0.15A 80MHZ
    A719 ECB PNP 通用 30V 0.50A 0.625W 200MHZ
    B12 G-PNP 音頻 30V 0.05A 0.05W
    B1114 ECB PNP 通用 貼片 20V 2A 180MHZ
    B205 鍺管 PNP 音頻功放開關 80V 20A 80W
    B1215 BCE PNP 功放開關貼片 120V 3A 20W 130MHZ
    C294 6 NPN 欒生對管 25V 0.05A 200MHZ
    C1044 6 NPN 視放 45V 0.3A 2.2GHZ
    C1216 6 NPN 高速開關 40V 0.2A T,20nS
    C1344 ECB NPN 通用低噪 30V 0.10 230MHZ
    C1733 6 NPN 欒生對管 30V 0.05A 2GHZ
    C1317 21ECB NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ
    C546 21ECB NPN 高放 30V 0.03A 0.15W 600MHZ
    C680 11 NPN 音頻功放開關 200V 2A 30W 20MHZ
    C665 12 NPN 音頻功放開關 125V 5A 50W 15MHZ
    C4581 BCE NPN 電源開關 600V 10A 65W 20MHZ
    C4584 BCE NPN 電源開關 1200V 6A 65W 20MHZ
    C4897 BCE NPN 行管 1500V 20A 150W
    C4928 BCE NPN 行管 1500V 15A 150W
    C5411 BCE NPN 彩顯行管17” 1500V 14A 60W
    HQ1F3P 貼片 NPN 功放開關 20V 2A 2W
    TIP132 28 NPN 音頻功放開關 100V 8A 70W TIP137
    A1020 21 PNP 音頻 開關 50V 2A 0.9W
    A1123 21 PNP 低噪放大 150V 0.05A 0.75W
    A1162 21D PNP 通用 貼片 50V 0.15A 0.15W
    A1216 BCE PNP 功放開關 180V 17A 200W 20MHZ C2922
    A1265 BCE PNP 功放開關 140V 10A 100W 30MHZ C3182
    A1295 BCE PNP 功放開關 230V 17A 200W 30MHZ C3264
    A1301 BCE PNP 功放開關 160V 12A 120W 30MHZ C3280
    C3280 BCE NPN 功放開關 160V 12A 120W 30MHZ A1301
    A1302 BCE PNP 功放開關 200V 15A 120W 30MHZ C3281
    C3281 BCE NPN 功放開關 200V 15A 120W 30MHZ A1302

    A1358 BCE PNP 120V 1A 10W 120MHZ
    A1444 BCE PNP 高速電源開關 100V 15A 30W 80MHZ
    A1494 BCE PNP 功放開關 200V 17A 200W 20MHZ C3858
    A1516 BCE PNP 功放開關 180V 12A 130W 25MHZ
    A1668 BCE PNP 電源開關 200V 2A 25W 20MHZ
    A1785 BCE PNP 驅動 120V 1A 1W 140MHZ
    A1941 BCE PNP 音頻功放形狀 140V 10A 100W C5198
    C5198 BCE NPN 音頻功放形狀 140V 10A 100W A1941
    A1943 BCE PNP 功放開關 230V 15AA 150W C5200
    C5200 BCE NPN 功放開關 230V 15A 150W A1943

    A1988 BCE PNP 功放開關
    B449 鍺管 12 PNP 功放開關 50V 3.5A 22.5W
    B647 21 PNP 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ D667
    D667 21 NPN 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ B649
    B1375 BCE PNP 音頻 功放 60V 3A 2W 9MHZ
    D40C BCE NPN
    對講機用
    40V 0.5A 40W 75MH
    B688 BCE PNP 音頻功放開關 120V 8A 80W D718
    B734 39B PNP 通用 60V 1A 1W D774
    B649 29 PNP 視放 180V 1.5A 20W D669
    D669 29 NPN 視頻放大 180V 1.5A 20W 140MHZ B649
    B669 28 PNP 達林頓功放 70V 4A 40W
    B675 28 PNP 達林頓功放 60V 7A 40W
    B673 28 PNP 達林頓功放 100V 7A 40W
    B631K 29 PNP 音頻功放開關 120V 1A 8W 130MHZ D600K
    D600K 29 NPN 音頻功放開關 120V 1A 8W 130MHZ B631K
    C3783 BCE NPN 高壓高速開關 900V 5A 100W
    B1400 28B PNP 達林頓功放 120V 6A 25W D1590
    B744 29 PNP 音頻功放開關 70V 3A 10W
    B1020 28 PNP 功放開關 100V 7A 40W
    B1240 39B PNP 功放 開關 40V 2A 1W 100MHZ
    B1185 28B PNP 功放 開關 60V 3A 25W 70MHZ D1762
    B1079 30 PNP 達林頓功放 100V 20A 100W D1559
    B772 29 PNP 音頻功放開關 40V 3A 10W D882
    B774 21 PNP 通用 30V 0.1A 0.25W
    B817 30 PNP 音頻功放形狀 160V 12A 100W D1047
    B834 28 PNP 功放開關 60V 3A 30W
    B1316 54B PNP 達林頓功放 100V 2A 10W
    B1317 BCE PNP 音頻功放 180V 15A 150W D1975
    B1494 BCE PNP 達林頓功放 120V 20A 120W D2256
    B1429 BCE PNP 功放開關 180V 15A 150W
    C380 21 NPN 高頻放大 35V 0.03A 250MHZ
    C458 21 NPN 通用 30V 0.1A 230MHZ
    C536 21 NPN 通用 40V 0.1A 180MHZ
    2N6609 12 PNP 音頻功放開關 160V 15A 150W >2MHZ 2N3773
    C3795 BCE NPN 高壓高速開關 900V 5A 40W
    C2458 21ECB NPN 通用低噪 50V 0.15A 0.2W
    C3030 BCE NPN 開關管 900V 7A 80W. 達林頓
    C3807 BCE NPN 低噪放大 30V 2A 1.2W 260MHZ
    C3858 BCE NPN 功放開關 200V 17A 200W 20MHZ A1494
    D985 29 NPN 達林頓功放 150V ±1.5A 10W
    C2036 29 NPN 高放低噪 80V 1A 1-4W
    C2068 28E NPN 視頻放大 300V 0.05A 1.5W 80MHZ
    C2073 28 NPN 功率放大 150V 1.5A 25W 4MHZ A940
    C3039 28 NPN 電源開關 500V 7A 50W
    C3058 12 NPN 開關管 600V 30A 200W
    C3148 28 NPN 電源開關 900V 3A 40W
    C3150 28 NPN 電源開關 900V 3A 50W
    C3153 30 NPN 電源開關 900V 6A 100W
    C3182 30 NPN 功放開關 140V 10A 100W A1265
    C3198 21 NPN 高頻放大 60V 0.15A 0.4W 130MHZ
    3DK4B 7 NPN 開關 40V 0.8A 0.8W
    3DK7C 7 NPN 開關 25V 0.05A 0.3W
    3D15D 12 NPN 電源開關 300V 5A 50W
    C2078 28 NPN 音頻功放開關 80V 3A 10W 150MHZ
    C2120 21 NPN 通用 30V 0.8A 0.6W
    C2228 21 NPN 視頻放大 160V 0.05A 0.75W
    C2230 21 NPN 視頻放大 200V 0.1A 0.8W
    C2233 28 NPN 音頻功放開關 200V 4A 40W
    C2236 21 NPN 通用 30V 1.5A 0.9W A966
    C1733 小鐵 NPN 孿生對管 30V 2GHZ
    C1317 21EBC NPN 通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ
    C2238 28 NPN 音頻功放開關 160V 1.5A 25W 100MHZ A968
    C752 21 NPN 通用 30V 0.1A 300MHZ
    C815 21 NPN 通用 60V 0.2A 0.25W
    C828 21 NPN 通用 45V 0.05A 0.25W
    C900 21 NPN 低噪放大 30V 0.03A 100MHZ
    C945 21 NPN 通用 50V 0.1A 0.5W 250MHZ
    C1008 21 NPN 通用 80V 0.7A 0.8W 50MHZ
    C1162 21 NPN 音頻功放 35V 1.5A 10W
    C1213 39B NPN 監視器專用 30V 0.5A 0.4W
    C1222 21 NPN 低噪放大 60V 0.1A 100MHZ
    C1494 40A NPN 發射 36V 6A PQ=40W 175MHZ
    C1507 28 NPN 視放 300V 0.2A 15W
    C1674 21 NPN HF/ZF 30V 0.02A 600MHZ
    C1815 21 NPN 通用 60V 0.15A 0.4W 8MHZ A1015
    C1855 21F NPN HF/ZF 20V 0.02A 550MHZ
    C1875 12 NPN 彩行 1500V 3.5A 50W
    C1906 21 NPN 高頻放大 30V 0.05A 1000MHZ
    C1942 12 NPN 彩行 1500V 3A 50W
    C1959 21 NPN 通用 30V 0.4A 0.5W 300MHZ
    C1970 28 NPN 手機發射 40V 0.6A PQ=1.3W 175MHZ
    C1971 28A NPN 手機發射 35V 2A PQ-7.0W 175MHZ
    C1972 28A NPN 手機發射 35V 3.5A PQ=15W 175MHZ
    C2320 21 NPN 通用 50V 0.2A 0.3W 200MHZ
    C2012 21 NPN 高放 30V 0.03A 200MHZ
    C2027 12 NPN 行管 1500V 5A 50W
    D814 BCE NPN 低噪放大貼片 150V 0.05A 150MHZ
    C5142 BCE NPN 彩行 1500V 20A 200W
    D998 BCE NPN 音頻功放開關 120V 10A 80W <1/3US
    D2253 BCE NPN 彩顯行管 1700V 6A 50W
    D110 12 NPN 音頻功放開關 130V 10A 100W 1MHZ
    C2335 28 NPN 視頻 功放 500V 7A 40W
    C2373 28 NPN 功放 200V 7.5A 40W
    C2383 21 NPN 視頻開關 160V 1A 0.9W A1013
    C3300 30 NPN 音頻功放開關 100V 15A 100W
    C3310 28C NPN 電源開關 500V 5A 40W
    C3320 28C NPN 電源開頭 500V 15A 80W
    C3355 21F NPN 高頻放大 20V 0.1A 6500MHZ
    C3358 40B NPN 高頻放大 20V 0.1A 7000MHZ
    C3457 BCE NPN 電源開關 1100V 3A 50W
    C3460 BCE NPN 電源開關 1100V 6A 100W
    C3466 BCE NPN 電源開關 1200V 8A 120W
    C3505 28B NPN 電源開關 900V 6A 80W
    C3527 BCE NPN 電源開關 500V 15A 100W
    C3528 BCE NPN 電源開關 500V 20A 150W
    C3866 BCE NPN 高壓高速開關 900V 3A 40W
    C2443 大鐵 NPN 功放開關 600V 50A 400W
    C2481 29 NPN 音頻功放開關 150V 1.5A 20W
    C2482 21 NPN 視頻放大 300V 0.1A 0.9W
    C2500 21 NPN 通用 30V 2A 0.9W 150MHZ
    C2594 29 NPN 音頻功放開關 40V 5A 10W
    C2611 29 NPN 視頻放大 300V 0.1A 1.25W
    C2625 30 NPN 音頻功放開關 450V 10A 80W
    C2682 29 NPN NF/Vid 180V 0.1A 8W
    C2688 29 NPN 視放管 300V 0.2A 10W 80MHZ
    C2690 29 NPN 音頻功放開關 120V 1.2A 20W 150MHZ A1220P
    C2751 BCE NPN 電源開關 500V 15A 120W
    C2837 30 NPN 音頻功放開關 150V 10A 100W
    C3873 BCE NPN 高壓高速開關 500V 12A 75W 30MHZ
    C3886 BCE NPN 開關 行管 1400V 8A 50W 8MHZ
    C3893 28B NPN 行管 1400V 8A 50W 8MHZ
    C3907 28B NPN 功放開關 180V 12A 130W 30MHZ
    C3595 29 NPN 射頻 30V 0.5A 1.2W
    C4059 BCE NPN 高速開關 600V 15V 130W 0.5/2.2US
    C4106 BCE NPN 電源開關 500V 7A 50W 20MHZ?
    C4111 BCE NPN 開關 行管 1500V 10A 150W
    C3679 BCE NPN 電源開關 900V 5A 100W 6MHZ
    C2898 28 NPN 音頻功放開關 500V 8A 50W
    C2922 43 NPN 音頻功放開關 180V 17A 200W 50MHZ A1216
    C3026 12 NPN 開關管 1700V 5A 50W
    D986 29 NPN 達林頓功放 150-80V ±1.5A 10W
    C3262 BCE NPN 功放 800V 10A 100W
    C3264 BCE NPN PA功放開關 230V 17A 200WB=170 A1295
    C3280 30 NPN 音頻功放開關 160V 12A 120WB=100
    C3281 30 NPN 音頻功放開關 200V 15A 150W 30MHZ
    C3680 BCE NPN 電源開關 900V 7A 120W 6MHZ
    C3688 BCE NPN 彩行 1500V 10A 150W
    C3720 12 NPN 彩行 1200V 10A 200W
    C3953 29 NPN 視放 120V 0.2A 1.3W 400MHZ
    C3987 28 NPN 達林頓 50V 3A 20W
    C3995 BCE NPN 行管 1500V 12A 180W
    D1025 28 NPN 達林頓功放 200V 8A 50W
    C3997 BCE NPN 行管 1500V 15A 250W
    C3998 BCE NPN 行管 1500V 25A 250W
    C4024 BCE NPN 功放開關 100V 10A 35W 24MHZ
    C4038 BCE NPN 門電路 50V 0.1A 0.3W 180MHZ
    D1037 BCE NPN 音頻功放開關 150V 30A 180W
    D1047 30 NPN 音頻功放開關 160V 12A 100W B817
    C4119 BCE NPN 微波爐 開關 1500V 15A 250W
    C4231 50C NPN 音頻功放 800V 2A 30W
    C4237 BCE NPN 高壓高速開關 1000V 8A 120W 30MHZ
    C4242 BCE NPN 高壓高速開關 450V 7A 40W
    C4297 BCE NPN 電源開關 500V 12A 75W 10MHZ
    C4429 BCE NPN 電源開關 1100V 8A 60W
    C4517 BCE NPN 音頻功放 550V 3A 30W 6MHZ
    C4532 BCE NPN 大屏行管 1700V 10A 200W
    C4582 BCE NPN 電源開關 600V 15A 75W 20MHZ
    ON4673 BCE NPN
    ON4873 BCE NPN
    C5244 BCE NPN 彩行 1700V 15A 200W
    C5249 BCE NPN 功放開關 600V 3A 35W 6MHZ
    C5250 BCE NPN 開關 1000V 7A 100W
    C5251 BCE NPN 彩行 1500V 12A 50W
    D1071 28 NPN 達林頓功放 300V 6A 40W
    C4706 BCE NPN 電源開關 900V 14A 130W 6MHZ
    C4382 BCE NPN 功放開關 200V 2A 25W 20MHZ A1668
    C4742 46 NPN 彩行 1500V 6A 50W
    C4745 46 NPN 彩行 1500V 6A 50W
    C4747 46 NPN 彩行 1500V 10A 50W
    C4769 BCE NPN 微機行管 1500V 7A 60W
    C4913 BCE NPN 大屏視放管 2000V 0.02A 35W
    C4924 BCE NPN 音頻功放 800V 10A 70W
    C4927 BCE NPN 行管 1500V 8A 50W
    C4927 BCE NPN SONY29行管 1500V 8A 50W
    C4941 BCE NPN 行管 1500V 6A 65W 500/380NS
    C4953 BCE NPN 功放開關 500V 2A 25W t=300nS
    C5020 BCE NPN 彩行 1000V 7A 100W
    C5068 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
    C5086 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
    C5088 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
    C5129 BCE NPN 彩顯行管 1500V 8A 50W
    D1163A 28 NPN 行偏轉用 350V 7A 40W 60MHZ
    D1175 12 NPN 行偏轉用 1500V 5A 100W
    C5132 BCE NPN 彩行 1500V 16A 50W
    C5144 BCE NPN 大屏彩行 1700V 20A 200W
    C5148 BCE NPN 大屏彩行 1500V 8A 50W
    C5149 BCE NPN 高速高頻行管 1500V 8A 50W
    C5198 BCE NPN 功放開關 140V 10A 100W
    C5200 BCE NPN 功放開關 230V 15A 150W A1943
    D1273 28 NPN 音頻功放 80V 3A 40W 50MHZ
    C5207 BCE NPN 彩行 1500V 10A 50W
    C5243 BCE NPN 彩行 1700V 15A 200W
    C5252 BCE NPN 彩行 1500V 15A 100W
    C5294 BCE NPN 彩行 1500V 20A t=200MS
    C5296 BCE NPN 開關管 帶阻 1500V 8A 80W
    C5297 BCE NPN 開關管 1500V 16A 60W
    C5331 BCE NPN 大屏彩顯行管 1500V 15A 180W
    D325 BCE NPN 功放開關 50V 3A 25W
    D385 11 NPN 達林頓功放 100V 7A 30W
    D400 21 NPN 通用 25V 1A 0.75W

    D110 12 NPN 音頻功放 130V 10A 100W 1MHZ
    D1302 21 NPN 音頻 25V 0.5A 0.5W 200MHZ
    D1397 BCE NPN 開關 1500V 3.5A 50W 3MHZ
    D1398 BCE NPN 開關 1500V 5A 50W 3MHZ
    D1403 BCE NPN 彩行 1500V 6A 120W
    D401 28 NPN 音頻功放開關 200V 2A 20W
    D415 29 NPN 音頻功放開關 120V 0.8A 5W
    D438 21 NPN 通用 500V 1A 0.75W 100MHZ
    D560 BCE NPN 達林頓功放 150V 5A 30W
    D637 39E NPN 通用 60V 0.1A 150MHZ
    D667 21 NPN 視頻放大 120V 1A 0.9W 140MHZ B647
    D1403 BCE NPN 彩行 1500V 6A 120W
    D1415 BCE NPN 功放電源開關 100V 7A 40W 達林頓
    D718 30 NPN 音頻功放開關 120V 8A 80W B668
    D774 39B NPN 通用 100V 1A 1W B734
    D789 21 NPN 音頻輸出 100V 1A 0.90

    D814 BCE NPN 低噪放大 150V 0.05A 150MHZ
    D820 12 NPN 彩行 1500V 5A 50W
    D870 12 NPN 彩行 1500V 5A 50W
    D880 28 NPN 音頻功放開關 60V 3A 10W
    D882 29 NPN 音頻功放開關 40V 3A 30W B772
    D884 28 NPN 音頻功放開關 330V 7A 40W
    D898 12 NPN 彩行 1500V 3A 50W
    D951 12 NPN 彩行 1500V 3A 65W
    D965 21 NPN 音頻 40V 5A 0.75W
    D966 21 NPN 音頻 40V 5A 1W

    D998 BCE NPN 音頻功放 120V 10A 80W <1/3US
    D633拆 28 NPN 音頻功放開關 100V 7A 40W達林頓
    D1431 28B NPN 彩行 1500V 5A 80W
    D1433 28B NPN 彩行 1500V 7A 80W
    D1980 61B NPN 達林頓 100V 2A 10W
    D1981 EBC NPN 達林頓 100V 2A 1W
    D1993 45B NPN 音頻低噪 55V 0.1A 0.4W
    D1416 BCE NPN 功放電源開關 80V 7A 40W 達林頓
    D1427 BCE NPN 彩行 1500V 5A 80W 帶阻尼
    BU2525AF 30 NPN 開關功放 1500V 12A 150W 350NS
    D1428 28B NPN 彩行 1500V 6A 80W 帶阻尼
    BU2525AX 30 NPN 開關功放 1500V 12A 150W 350NS
    D1439 BCE NPN 彩行 1500V 3A 80W
    D1541 28B NPN 彩行 1500V 3A 80W
    D1545 28B NPN 彩行 1500V 5A 50W
    D1547 BCE NPN 彩行 1500V 7A 80W
    BU2527AF 30 NPN 開關功放 1500V 15A 150W
    D1554 BCE NPN 彩行 1500V 3.5A 80W
    D1555 BCE NPN 彩行 1500V 5A 80W
    D1556 BCE NPN 彩行 1500V 6A 80W
    D1559 BCE NPN 達林頓功放 100V 20A 100W B1079
    D1590 28 NPN 達林頓功放 150V 8A 25W
    D1623 28B NPN 彩行 1500V 4A 70W
    D1640 29 NPN 達林頓功放 120V 2A 1.2W
    D1651 SP NPN 彩行 1500V 5A 60W 3MHZ
    D1710 BCE NPN 彩行 1500V 5A 50W
    D1718 28C NPN 音頻功放 180V 15A 150W 20MHZ
    D1762 BCE NPN 音頻功放開關 60V 3A 25W 90MHZ B1185
    D1843 BCE NPN 低噪 放大 50V 1A 1W
    D1849 50A NPN 彩行 1500V 7A 120W
    D1850 50A NPN 彩行 1500V 7A 120W
    D1859 50A NPN 音頻 80V 0.7A 1W 120MHZ
    D1863 50A NPN 音頻 120V 1A 1W 100MHZ
    D1724 29 NPN 開關 120V 3A 180MHZ
    D1877 30 NPN 彩行 1500V 4A 50W 帶阻尼
    D1879 30 NPN 彩行 1500V 6A 60W 帶阻尼
    D1887 20 NPN 彩行 1500V 10 70W
    D1930 21 NPN 達林頓 100V 2A 1.2W 達林頓
    D1975 53A NPN 音頻功放 180V 15A 150W B1317
    BU2532AW 30 NPN 開關功放 1500V 15A 150W
    D1978 21 NPN 達林頓 120V 1.5A 0.9W
    D1994A EBC NPN 音頻驅動 60V 1A 1W
    BD237 29 NPN 音頻 功放 100V 2A 25W BD238
    BD238 29 PNP 音頻 功放 100V 2A 25W BD237
    BU2520AF 30 NPN 開關功放 1500V 10A 150W 1/500NS
    BU2520DF 30 NPN 開關功放 1500V 10A 150W 1/500NS
    BU2520DX 30 NPN 開關功放 1500V 10A 50W 600NS

    BUH515 BCE NPN 行管 1500V 10A 80W
    BUH515D BCE NPN 行管 1500V 10A 80W
    BUS13A 12 NPN 開關功放 1000V 15A 175W
    D1997 45B NPN 激勵管 40V 3A 1.5W 100MHZ
    D2008 EBC NPN 音頻功放 80V 1A 1.2W
    D2012 BCE NPN 音頻功放 60V 3A 2W 3MHZ
    D2136 EBC NPN 功放 80V 1A 1.2W
    D2155 53A NPN 音頻功放 180V 15A 150W

    D2253 BCE NPN 彩顯行管 1700V 6A 50W
    D2256 46 NPN 達林頓功放 120V 25A 125W B1494
    D2334 28B NPN 彩行 1500V 5A 80W
    D2335 BCE NPN 彩行 1500V 7A 100W 帶阻尼
    D2349 BCE NPN 大屏彩顯行管 1500V ±10A 50W
    D1959 BCE NPN 彩行 1400V 10A 50W
    D2374 BCE NPN 功放開關 60V 3A 25W 30MHZ
    D2375 BCE NPN 高放大倍數 80V 3A 25W 50MHZ
    D2388 EBC NPN 達林頓 90V 3A 1.2W
    D2445 BCE NPN 彩行 1500V 12.5A 120W
    D2498 BCE NPN 彩行 1500V 6A 50W
    D2588 BCE NPN 點火器用
    DK55 BCE NPN 開關 400V 4A 60W
    BC307 21a PNP 通用 50V 0.2A 0.3W
    BC327 CBE PNP 低噪 音頻 50V 0.8A 0.625W BC337
    BC337 21a NPN 音頻激勵低噪 50V 0.8A 0.625W BC327
    BC338 21a NPN 通用 激勵 50V 0.8A 0.6W
    BC546 21a NPN 通用 80V 0.2A 0.5W
    BC547 CBE NPN 通用 50V 0.2A 0.5W 300MHZ
    BD135 29 NPN 音頻 功放 45V 1.5A 12.5W
    BD136 29 PNP 音頻 功放 45V 1.5A 12.5W BD137
    BD137 29 NPN 音頻 功放 60V 1.5A 12.5W BD136
    BD138 29 PNP 音頻 功放 60V 1.5A 12.5W BD139
    BD139 29 PNP 音頻 功放 80V 1.5A 12.5W BD138
    BUS14A 12 NPN 開關功放 1000V 30A 250W
    BUT11A 28 NPN 開關功放 1000V 5A 100W
    BD243 28 NPN 音頻 功放 45V 6A 65W BD244
    BD244 28 PNP 音頻 功放 45V 6A 65W BD243
    BD681 29 NPN 達林頓功放 100V 4A 40W BD682
    BD682 29 PNP 達林頓功放 100V 4A 40W BD681
    BF458 29 NPN 視放 250V 0.1A 10W
    BU208A 12 NPN 彩行 1500V 5A 12.5W
    BU208D 12 NPN 彩行 1500V 5A 12.5W
    BU323 28 NPN 達林頓功放 450V 10A 125W
    BU406 28 NPN 行管 400V 7A 60W
    BU508A 28 NPN 行管 1500V 7.5A 75W
    BU508A 28 NPN 行管 1500V 7.5A 75W
    BU508D 28 NPN 行管 1500V 7.5A 75W
    BU806 28 NPN 功放 400V 8A 60W
    BU932R 12 NPN 功放 500V 15A 150W
    BUT12A 28 NPN 開關功放 450V 10A 125W
    BU941 12 NPN 功放開關 500V 15A 175W 達林頓
    BU1508DX 28 NPN 開關功放 1500V 8A 35W
    BU2506DX 30 NPN 開關功放 1500V 7A 50W 600NS
    BU2508AF 30 NPN 開關功放 1500V 8A 125W 600NS
    BU2508AX 30 NPN 開關功放 1500V 8A 125W 600NS
    BU2508DF 30 NPN 開關功放 1500V 8A 125W 600NS
    BU2508DX 30 NPN 開關功放 1500V 8A 50W 600NS
    BUV26 28 NPN 音頻功放開關 90V 14A 65W 250NS
    BU2522AF 30 NPN 開關功放 1500V 11A 150W 350NS
    MJ15024 12 NPN 音頻功放開關 400V 16A 250W 4MHZ MJ15025
    MJ15025 12 PNP 音頻功放開關 400V 16A 250W 4MHZ MJ15024
    MJE271 29 PNP 達林頓 100V 2A 15W 6MHZ
    BUV28A 28 NPN 音頻功放開關 225V 10A 65W 250NS
    BUV48A 30 NPN 音頻功放開關 450V 15A 150W
    BUW13A 30 NPN 功放開關 1000V 15A 150W
    BUX48 12 NPN 功放開關 850V 15A 125W
    BUX84 30 NPN 功放開關 800V 2A 40W
    BUX98A 12 NPN 功放開關 400V 30A 210W 5MHZ
    DK55 28 NPN 功放開關 400V 4A 65W
    DTA114 PNP 10K-10K 160V 0.6A 0.625W
    DTC143 NPN 錄像機用 4.7k
    HPA100 BCE NPN 大屏彩顯行管 1500V 10A 150W
    HPA150 BCE NPN 大屏彩顯行管 1500V 15A 150W
    HSE830 BCE PNP 音頻功放 80V 115W 1MHZ HSE800
    HSE838 BCE NPN 音頻功放 80V 115W 1MHZ HSE830
    MN650 BCE NPN 行管 1500V 6A 80W
    MJ802 12 NPN 音頻功放開關 90V 30A 200W MJ4502
    MJ2955 12 PNP 音頻功放開關 60V 15A 115W MJ3055
    MJ3055 12 NPN 音頻功放開關 60V 15A 115W MJ2955
    MJ4502 12 PNP 音頻功放開關 90V 30A 200W MJ802
    MJ10012 12 NPN 達林頓 400V 10A 175W
    MJ10015 12 NPN 電源開關 400V 50A 200W
    MJ10016 12 NPN 電源開關 500V 50A 200W
    MJ10025 12 電源開關 850V 20A 250W
    MJ11032 12 NPN 電源開關 120V 50A 300W MJ11033
    MJ11033 12 PNP 電源開關 120V 50A 300W MJ11032
    MJ13333 12 NPN 電源開關 400V 20A 175W
    MJ11015 12 PNP 鐵達林頓 500V 10A
    MJ14003 12 PNP 鐵
    MJE340 29 NPN 視放 300V 0.5A 20W MJE350
    MJE350 29 PNP 視放 300V 0.5A 20W MJE340
    MJE2955T BCE PNP 音頻功放開關 60V 10A 75W 2MHZ MJE3055T
    MJE3055T BCE NPN 音頻功放開關 70V 10A 75W 2MHZ MJE2955T
    MJE5822 BCE PNP 音頻功放開關 500V 8A 80W
    MJE9730 BCE NPN
    MJE13003 29 NPN 功放開關 400V 1.5A 14W
    MJE13005 28 NPN 功放開關 400V 4A 60W
    MJE13007 28 NPN 功放開關 1500V 2.5A 60W
    KSE800 28 NPN 達林頓 140V 4A 20W
    TIP31C BCE NPN 功放開關 100V 3A 40W 3MHZ TIP32
    TIP32C BCE PNP 功放開關 100V 3A 40W 3MHZ TIP31
    TIP35C 30 NPN 音頻功放開關 100V 25A 125W 3MHZ TIP36
    TIP36C 30 PNP 音頻功放開關 100V 25A 125W 3MHZ TIP35

    TIP41C 30 NPN 音頻功放開關 100V 6A 65W 3MHZ TIP42
    TIP42C 30 PNP 音頻功放開關 100V 6A 65W 3MHZ TIP41
    TIP102 28 NPN 音頻功放開關 100V 8A 2W
    TIP105 28 PNP 音頻功放開關 60V 15A 80W 達林頓
    TIP122 28 NPN 音頻功放開關 100V 5A 65W TIP127
    TIP127 28 PNP 音頻功放開關 100V 5A 65W TIP122
    TIP137 28 PNP 音頻功放開關 100V 8A 70W TIP132
    TIP142 30 NPN 音頻功放開關 100V 10A 125W TIP147
    TIP142大 30 NPN 音頻功放開關 100V 10A 125W TIP147
    TIP147 30 PNP 音頻功放開關 100V 10A 125W TIP142
    TIP147大 30 PNP 音頻功放開關 100V 10A 125W TIP142
    TIP152 BCE 電梯用達林頓 400V 3A 65W
    TL431 21 電壓基準源
    BT33 電壓結晶體管
    UGN3144 SGO 霍爾開關
    60MIAL1 電磁/微波爐 1000V 60A 300W
    T30G40 BCE NPN 大功率開關管 400V 30A 300W
    5609 21 NPN 音頻低頻放大 50V 0.8A 0.625W 5610
    5610 21 PNP 音頻低頻放大 50V 0.8A 0.625W 5610
    9626 21 NPN 通用

    3DD1.。。3DD5.。。3DD8.。。3DD11.。。3DD50.。。

     

     

     

     

     


    場效應管:
    型 號 材料             管腳 用 途 參 數
    3DJ6NJ 低頻放大 20V0.35MA0.1W4405/R9524
    2E3C NMOS GDS 開 關 600V11A150W0.36
    2SJ117 PMOS GDS 音頻功放開關 400V2A40W
    2SJ118 PMOS GDS 高速功放開關 140V8A100W50/70nS0.5
    2SJ122 PMOS GDS 高速功放開關 60V10A50W60/100nS0.15
    2SJ136 PMOS GDS 高速功放開關 60V12A40W 70/165nS0.3
    2SJ143 PMOS GDS 功放開關 60V16A35W90/180nS0.035
    2SJ172 PMOS GDS 激 勵 60V10A40W73/275nS0.18
    2SJ175 PMOS GDS 激 勵 60V10A25W73/275nS0.18
    2SJ177 PMOS GDS 激 勵 60V20A35W140/580nS0.085
    2SJ201 PMOS n
    2SJ306 PMOS GDS 激 勵 60V14A40W30/120nS0.12
    2SJ312 PMOS GDS 激 勵 60V14A40W30/120nS0.12
    2SK30 NJ SDG 低放音頻 50V0.5mA0.1W0.5dB
    2SK30A NJ SDG 低放低噪音頻 50V0.3-6.5mA0.1W0.5dB
    2SK108 NJ SGD 音頻激勵開關 50V1-12mA0.3W70 1DB
    2SK118 NJ SGD 音頻話筒放大 50V0.01A0.1W0.5dB
    2SK168 NJ GSD 高頻放大 30V0.01A0.2W100MHz1.7dB
    2SK192 NJ DSG 高頻低噪放大 18V12-24mA0.2W100MHz1.8dB
    2SK193 NJ GSD 高頻低噪放大 20V0.5-8mA0.25W100MHz3dB
    2SK214 NMOS GSD 高頻高速開關 160V0.5A30W
    2SK241 NMOS DSG 高頻放大 20V0.03A0.2W100MHz1.7dB
    2SK304 NJ GSD 音頻功放 30V0.6-12mA0.15W
    2SK385 NMOS GDS 高速開關 400V10A120W100/140nS0.6
    2SK386 NMOS GDS 高速開關 450V10A120W100/140nS0.7
    2SK413 NMOS GDS 高速功放開關 140V8A100W0.5 (2SJ118)
    2SK423 NMOS SDG 高速開關 100V0.5A0.9W4.5
    2SK428 NMOS GDS 高速開關 60V10A50W45/65NS0.15
    2SK447 NMOS SDG 高速低噪開關 250V15A150W0.24可驅電機
    2SK511 NMOS SDG 高速功放開關 250V0.3A8W5.0
    2SK534 NMOS GDS 高速開關 800V5A100W4.0
    2SK539 NMOS GDS 開關 900V5A150W2.5
    2SK560 NMOS GDS 高速開關 500V15A100W0.4
    2SK623 NMOS GDS 高速開關 250V20A120W0.15
    2SK727 NMOS GDS 電源開關 900V5A125W110/420nS2.5
    2SK734 NMOS GDS 電源開關 450V15A150W160/250nS0.52
    2SK785 NMOS GDS 電源開關 500V20A150W105/240nS0.4

    2SK787 NMOS GDS 高速開關 900V8A150W95/240nS1.6
    2SK790 NMOS GDS 高速功放開關 500V15A150W0.4 可驅電機
    2SK791 NMOS GDS 電源功放開關 850V3A100W4.5 可驅電機
    2SK794 NMOS GDS 電源開關 900V5A150W2.5 可驅電機
    2SK817 NMOS GDS 電源開關 60V26A35W40/230nS0.055
    2SK832 NMOS GDS 高速開關 900V4A85W55/100nS4.0
    2SK899 NMOS GDS 功放開關 500V18A125W130/440nS0.33
    2SK962 NMOS GDS 電源開關 900V8A150W280/460nS2.0
    2SK940 NMOS SDG 激勵.驅動 60V0.8A0.9W0.55螺線管驅動
    2SK1007 NMOS GDS 功放開關 450V5A60W60/130nS1.6
    2SK1010 NMOS GDS 高速開關 500V6A80W70/130nS1.6
    2SK1011 NMOS GDS 高速開關 450V10A100W110/240nS0.65
    2SK1012 NMOS GDS 高速開關 500V10A100W110/240nS0.9
    2SK1015 NMOS GDS 功放開關 450V18A125W170/230nS0.45
    2SK1016 NMOS GDS 電源開關 500V15A125W170/230nS0.55
    2SK1017 NMOS GDS 電源開關 500V20A150W250/490nS0.35
    2SK1019 NMOS GDS 電源開關 450V35A300W360/900nS0.2
    2SK1020 NMOS GDS 電源開關 500V30A300W360/900nS0.25
    2SK1060 NMOS GDS 功放開關 100V5A20W50/140nS0.27
    2SK1081 NMOS GDS 激勵,驅動 800V7A125W 145/250nS2.2
    2SK1082 NMOS GDS 激勵,驅動 900V8A125W 145/250nS2.8
    2SK1094 NMOS GDS 激勵,驅動 60V15A25W80/300nS0.065
    2SK1101 NMOS GDS 功放開關 450V10A50W165/360nS0.65
    2SK1117 NMOS GDS 電源開關 600V6A100W1.25
    2SK1118 NMOS GDS 電源開關 600V6A45W65/105nSD1.25
    2SK1119 NMOS GDS 電源開關 1000V4A100W3.8
    2SK1120 NMOS GDS 電源開關 1000V8A150W1.8
    2SK1161 NMOS GDS 電源開關 450V10A100W75/135nS0.8
    2SK1170 NMOS GDS 電源開關 500V20A120W147/290nS0.27
    2SK1180 NMOS GDS 投影機用 500V10A85W60/40nS0.6
    2SK1195 NMOS GDS 電梯用 230V1.5A10W37/100nS
    2SK1198 NMOS GDS 高速開關 700V2A35W20/80nS3.2
    2SK1217 NMOS GDS 電源開關 90V8A100W280/460nS2.0
    2SK1221 NMOS GDS 電源開關 250V10A80W60/150nS0.4
    2SK1247 NMOS GDS 電源開關 500V5A30W50/90nS1.4
    2SK1250 NMOS GDS 開關-感性 500V20A150W130/260nS0.35
    2SK1254 NMOS GDS 低噪放大 120V3A20W25/195nS0.4
    2SK1271 NMOS GDS 功放開關 1400V5A240W55/260nS4.0
    2SK1272 NMOS GDS 高速開關 60V1A0.75W50/500nS0.65
    2SK1329 NMOS GDS 電源開關 500V12A60W90/180nS0.6
    2SK1358 NMOS GDS 電源開關 900V9A150W65/120nS1.4
    2SK1374 NMOS 貼片 50V50mA0.15W0.2US/0.2US50
    2SK1379 NMOS GDS 激勵, 開關 60V50A150W78/640nS0.017
    2SK1387 NMOS GDS 激勵, 開關 60V35A40W66/500nS0.035
    2SK1388 NMOS GDS 激勵, 開關 30V35A60W125/480nS0.022
    2SK1419 NMOS GDS 高速開關 60V15A25W55/150nS0.08
    2SK1445 NMOS GDS 高速開關 450V5A30W45/175nS1.4
    2SK1459 NMOS GDS 高速開關 900V2.5A30W40/160nS6.0
    2SK1460 NMOS GDS 高速開關 900V3.5A40W50/265nS3.6
    2SK1463 NMOS GDS 高速開關 900V4.5A60W50/265nS3.6
    2SK1482 NMOS GDS 開關功放低噪 30V1.5A0.75W65/660nS4.5
    2SK1507 NMOS GDS 高速開關 600V9A50W110/240nS1.0
    2SK1535 NMOS GDS 通 用 900V3A30W45/110nS5.0
    2SK1537 NMOS GDS 通 用 900V5A100W65/145nS3.0
    2SK1540 NMOS GDS 變頻開關功放 450V7A60W70/135nS0.8
    2SK1544 NMOS GDS 變頻開關功放 500V25A200W240/590S0.2
    2SK1547 NMOS GDS 開關 800V4A40W95/170nS4.5
    2SK1567 NMOS GDS 電源開關 500V7A35W70/135nS0.9
    2SK1611 NMOS GDS 電源開關 800V3A50W40/135nS4.0
    2SK1681 NMOS GDS 電源開關 500V30A300W180/320nS0.35
    2SK1745 NMOS GDS 激勵, 開關 500V18A150W120/210nS0.36
    2SK1794 NMOS GDS 電源激勵開關 900V6A100W50/105nS2.8
    2SK1796 NMOS GDS 功放開關 900V10A150W90/230nS1.2
    2SK1850 NMOS GDS 開關電機驅動 60V10A1.8W110/360nS0.07
    2SK1916 NMOS GDS 開關電源用 450V18A80W170/33nS0.45
    2SK1937 NMOS GDS 開關UPS用 500V15A125W100/230nS0.48
    2SK1985 NMOS GDS 開關UPS用 900V5A50W35/105nS2.8
    2SK2039 NMOS GDS 電源開關 900V5A150W 70/210nS2.5
    2SK2040 NMOS GDS 電源開關 600V2A20W 11/45nS5
    2SK2082 NMOS GDS 開關UPS用 900V9A150W 85/210nS1.40
    2SK2101 NMOS GDS 電源開關 800V6A50W 50/130nS2.1
    2SK2141 NMOS GDS 傳動驅動 600V6A35W 30/880nS1.1
    2SK2147 NMOS GDS 開關UPS用 900V6A80W 145/250nS2.8
    型 號 材料 管腳 用 途 參 數
    2SK2161 NMOS SDG 高速開關 200V9A25W 27/255nS0.45
    2SK2189 NMOS GDS 高速開關 500V10A70W 70/400nS1.0
    2SK2485 NMOS GDS 監視器用電源 900V6A100W 30/85 nS 2.80
    2SK2487 NMOS GDS 監視器用電源 900V8A140W 50/153nS1.1
    2SK2611 NMOS GDS 監視器用電源 900V9A150W
    2SK2645 NMOS GDS 監視器用電源 500V15A125W
    2SK4847 NMOS GDS 電源開關 100V36125W0.08
    3SK103 NMOS gGDS 高頻放大 15V0.02A0.2W900MHz
    3SK122 NMOS gGDS 高頻放大 20V7-25mA0.2W200MHz1.2dB
    BS170 NMOS 60V0.3A0.63W12/12nS5.0
    BUZ11A NMOS GDS 開關 50V25A75W60/110nS0.055
    BUZ20 NMOS GDS 功放開關 100V12A75W75/80nS
    FS3KM NMOS GDS 高速開關 500V3A30W23/60nS4.4
    FS5KM NMOS GDS 高速開關 900V3A53W50/190nS4.
    FS7KM NMOS GDS 高速開關 900V5A50W35/105nS2.8
    FS10KM NMOS GDS 高速開關
    FS12KM NMOS GDS 高速開關 250V12A35W53/120nS0.40
    FS7SM-16 NMOS GDS 高速開關 800V7A150W1.6
    H120N60 NMOS GDS 開關 600V120A
    IRF130(鐵)NMOS GDS 功放開關 100V14A79W75/45nS0.16
    IRF230(鐵)NMOS GDS 功放開關 200V9A75W50/40nS0.4
    IRF250(鐵)NMOS GDS 功放開關 200V9A75W50/40nS0.4
    IRF440(鐵)NMOS GDS 功放開關 500V8A125W35/30nS0.85
    IRF450(鐵)NMOS GDS 功放開關 500V13A125W66/60nS0.4
    IRF460(鐵)NMOS GDS 功放開關 500V13A125W66/60nS0.4
    IRF530 NMOS GDS 功放開關 100V14A79W51/36nS0.18
    IRF540 NMOS GDS 功放開關 100V28A150W110/75nS0.077
    IRF541 NMOS GDS 功放開關 80V28A150W110/75nS0.077

    IRF610 NMOS GDS 功放開關 200V3.3A43W26/13nS1.5
    IRF630 NMOS GDS 功放開關 200V9A75W50/40nS0.4
    IRF640 NMOS GDS 功放開關 200V18A125W77/54nS0.18
    IRF720 NMOS GDS 功放開關 400V3.3A50W21/20nS1.8
    IRF730 NMOS GDS 功放開關 400V5.5A75W29/24nS1.0
    IRF740 NMOS GDS 功放開關 400V10A125W41/36nS0.55
    IRF830 NMOS GDS 功放開關 500V4.5A75W23/23nS1.5
    IRF840 NMOS GDS 功放開關 500V8A125W35/33nS0.85
    IRF9530 PMOS GDS 功放開關 100V12A75W140/140nS0.4
    IRF9531 PMOS GDS 功放開關 60V12A75W140/140S0.3
    IRF9541 PMOS GDS 功放開關 60V19A125W140/141nS0.2
    IRF9610 PMOS GDS 功放開關 200V1A20W25/15nS2.3
    IRF9630 PMOS GDS 功放開關 200V6.5A75W100/80nS0.8
    IRFS9630 PMOS GDS 功放開關 200V6.5A75W100/80nS0.8
    IRFBC20 NMOS GDS 功放開關 600V2.2A50W15/30nS4.4
    IRFBC30 NMOS GDS 功放開關 600V3.6A74W20/21nS2.2
    IRFBC40 NMOS GDS 功放開關 600V6.2A125W27/30nS1.2
    IRFBE30 NMOS GDS 功放開關 800V2.8A75W15/30nS3.5
    IRFD120 NMOS 功放開關 100V1.3A1W70/70nS0.3
    IRFD123 NMOS 功放開關 80V1.1A1W70/70nS0.3
    IRFI730 NMOS GDS 功放開關 400V4A32W1.0
    IRFI744 NMOS GDS 功放開關 400V4A32W1.0
    IRFP054 NMOS GDS 功放開關 60V65A180W0.022
    IRFP140 NMOS GDS 功放開關 100V29150W0.85
    IRFP150 NMOS GDS 功放開關 100V40A180W210/140nS0.55
    IRFP240 NMOS GDS 功放開關 200V19A150W0.18
    IRFP250 NMOS GDS 功放開關 200V33A180W180/120nS0.08
    IRFP340 NMOS GDS 功放開關 400V10A150W0.55
    IRFP350 NMOS GDS 功放開關 400V16A180W77/71nS0.3
    IRFP353 NMOS GDS 功放開關 350V14A180W77/71XnS0.4
    IRFP360 NMOS GDS 功放開關 400V23A250W140/99nS0.2
    IRFP440 NMOS GDS 功放開關 500V8.1A150W0.85
    IRFP450 NMOS GDS 功放開關 500V14A180W66/60nS0.4
    IRFP460 NMOS GDS 功放開關 500V20A250W120/98nS0.27

    IRFP9140 PMOS GDS 功放開關 100V19A150W100/70nS0.2
    IRFP9150 PMOS GDS 功放開關 100V25A150W160/70nS0.2
    IRFP9240 PMOS GDS 功放開關 200V12A150W68/57nS0.5
    IRFPF40 NMOS GDS 功放開關 900V4.7A150W2.5
    IRFPG42 NMOS GDS 功放開關 1000V3.9A150W4.2
    IRFPZ44 NMOS GDS 功放開關 1000V3.9A150W4.2 *******
    IRFU020 NMOS GDS 功放開關 50V15A42W83/39nS0.1
    IXGH20N60ANMOS GDS 600V20A150W
    IXGFH26N50NMOS GDS 500V26A300W0.3
    IXGH30N60ANMOS GDS 600V30A200W
    IXGH60N60ANMOS GDS 600V60A250W
    IXTP2P50 PMOS GDS 功放開關 500V2A75W5.5 代J117
    J177 PMOS SDG 開關 30V1.5mA0.35W
    M75N06 NMOS GDS 音頻功放開關 60V75A120W
    MTH8N100 NMOS GDS 功放開關 1000V8A180W175/180nS1.8
    MTH10N80 NMOS GDS 功放開關 800V10A150W
    MTM30N50 NMOS 功放開關 (鐵)500V30A250W
    MTM55N10 NMOS GDS 功放開關 (鐵)100V55A250W350/400nS0.04
    MTP27N10 NMOS GDS 功放開關 100V27A125W0.05
    MTP2955 PMOS GDS 功放開關 60V12A75W75/50nS0.3
    MTP3055 NMOS GDS 功放開關 60V12A75W75/50nS0.3
    MTP40N06 NMOS GDS 功放開關 (雙)60V40A150W/70nS0.3
    MTW20N50 NMOS GDS 功放開關 500V20A250W0.27
    RFP40N10 NMOS GDS 功放開關 100V40A160W30/20nS0.04
    RFP50N05 NMOS GDS 功放開關 50V50A132W55/15nS0.022
    RFP50N06 NMOS GDS 功放開關 60V50A145W55/15nS0.022
    RFP6N60 NMOS GDS 功放開關 600V6A75W80/100nS1.50
    RFP60N06 NMOS GDS 功放開關 60V60A120W50/15nS0.03
    RFP70N06 NMOS GDS 功放開關 60V70A150W
    SMP50N06 NMOS GDS 功放開關 50V60A125W50nS0.026
    SMP60N06 NMOS GDS 功放開關 60V60A125W50nS0.023
    SMW11N20 NMOS GDS 功放開關 200V11A150W
    SMW11P20 PMOS GDS 功放開關 200V11A150W
    SMW20N10 NMOS GDS 功放開關 100V20A150W
    SMW20N10 PMOS GDS 功放開關 100V20A150W

    SSH7N90 NMOS GDS 高速電源開關 900V7A150W
    SSP6N60 NMOS GDS 高速電源開關 600V6A150W
    SSP5N90 NMOS GDS 高速電源開關 900V5A125W
    SSP7N80 NMOS GDS 高速電源開關 800V7A75W
    SUP75N06 NMOS GDS 功放開關 60V75A125W0.05
    W12NA50W NMOS GDS 功放開關 50V12A150W300/600nS
    GT15Q101 NMOS GDS IGBT 1400V15A150W
    GT25J101 NMOS GDS IGBT 800V25A150W
    GT25Q101 NMOS GDS IGBT 1400V25A180W
    GT40T101 NMOS GDS IGBT 1500V40A300W
    GT60M103 NMOS GDS IGBT 900V60A300W
    GT60M301 NMOS GDS IGBT 900V60A300W
    IMBH60 NMOS GDS-100 IGBT 1000V60A300W
    IMBH60D NMOS GDS-100 IGBT 1000V60A300W(帶阻)
    SDT3055 NMOS GDS
    TSD45N50V NMOS 場效應模塊 500V45A400W
    TN2460L
    35N120 1200V35A250W
    EXB841 IGBT驅動 

     常用三極管型號及參數(1)  
    晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
    IRFU020 50V 15A 42W * * NMOS場效應
    IRFPG42 1000V 4A 150W * * NMOS場效應
    IRFPF40 900V 4.7A 150W * * NMOS場效應
    IRFP9240 200V 12A 150W * * PMOS場效應
    IRFP9140 100V 19A 150W * * PMOS場效應
    IRFP460 500V 20A 250W * * NMOS場效應
    IRFP450 500V 14A 180W * * NMOS場效應
    IRFP440 500V 8A 150W * * NMOS場效應
    IRFP353 350V 14A 180W * * NMOS場效應
    IRFP350 400V 16A 180W * * NMOS場效應
    IRFP340 400V 10A 150W * * NMOS場效應
    IRFP250 200V 33A 180W * * NMOS場效應
    IRFP240 200V 19A 150W * * NMOS場效應
    IRFP150 100V 40A 180W * * NMOS場效應
    晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
    IRFP140 100V 30A 150W * * NMOS場效應
    IRFP054 60V 65A 180W * * NMOS場效應
    IRFI744 400V 4A 32W * * NMOS場效應
    IRFI730 400V 4A 32W * * NMOS場效應
    IRFD9120 100V 1A 1W * * NMOS場效應
    IRFD123 80V 1.1A 1W * * NMOS場效應
    IRFD120 100V 1.3A 1W * * NMOS場效應
    IRFD113 60V 0.8A 1W * * NMOS場效應
    IRFBE30 800V 2.8A 75W * * NMOS場效應
    IRFBC40 600V 6.2A 125W * * NMOS場效應
    IRFBC30 600V 3.6A 74W * * NMOS場效應
    IRFBC20 600V 2.5A 50W * * NMOS場效應
    IRFS9630 200V 6.5A 75W * * PMOS場效應
    IRF9630 200V 6.5A 75W * * PMOS場效應
    IRF9610 200V 1A 20W * * PMOS場效應
    晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
    IRF9541 60V 19A 125W * * PMOS場效應
    IRF9531 60V 12A 75W * * PMOS場效應
    IRF9530 100V 12A 75W * * PMOS場效應
    IRF840 500V 8A 125W * * NMOS場效應
    IRF830 500V 4.5A 75W * * NMOS場效應
    IRF740 400V 10A 125W * * NMOS場效應
    IRF730 400V 5.5A 75W * * NMOS場效應
    IRF720 400V 3.3A 50W * * NMOS場效應
    IRF640 200V 18A 125W * * NMOS場效應
    IRF630 200V 9A 75W * * NMOS場效應
    IRF610 200V 3.3A 43W * * NMOS場效應
    IRF541 80V 28A 150W * * NMOS場效應
    IRF540 100V 28A 150W * * NMOS場效應
    IRF530 100V 14A 79W * * NMOS場效應
    IRF440 500V 8A 125W * * NMOS場效應
    晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
    IRF230 200V 9A 79W * * NMOS場效應
    IRF130 100V 14A 79W * * NMOS場效應
    BUZ20 100V 12A 75W * * NMOS場效應
    BUZ11A 50V 25A 75W * * NMOS場效應
    BS170 60V 0.3A 0.63W * * NMOS場效應
    2SC4582 600V 15A 75W * * NPN
    2SC4517 550V 3A 30W * * NPN
    2SC4429 1100V 8A 60W * * NPN
    2SC4297 500V 12A 75W * * NPN
    2SC4288 1400V 12A 200W * * NPN
    2SC4242 450V 7A 40W * * NPN
    2SC4231 800V 2A 30W * * NPN
    2SC4119 1500V 15A 250W * * NPN
    2SC4111 1500V 10A 250W * * NPN
    2SC4106 500V 7A 50W * 20MHZ NPN
    晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
    2SC4059 600V 15A 130W * * NPN
    2SC4038 50V 0.1A 0.3W * 180MHZ NPN
    2SC4024 100V 10A 35W * * NPN
    2SC3998 1500V 25A 250W * * NPN
    2SC3997 1500V 15A 250W * * NPN
    2SC3987 50V 3A 20W 1000 * NPN(達林頓)
    2SC3953 120V 0.2A 1.3W * 400MHZ NPN
    2SC3907 180V 12A 130W * 30MHZ NPN
    2SC3893 1400V 8A 50W * 8MHZ NPN
    2SC3886 1400V 8A 50W * 8MHZ NPN
    2SC3873 500V 12A 75W * 30MHZ NPN
    2SC3866 900V 3A 40W * * NPN
    2SC3858 200V 17A 200W * 20MHZ NPN
    2SC3807 30V 2A 1.2W * 260MHZ NPN
    2SC3783 900V 5A 100W * * NPN
    晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
    2SC3720 1200V 10A 200W * * NPN
    2SC3680 900V 7A 120W * * NPN
    2SC3679 900V 5A 100W * * NPN
    2SC3595 30V 0.5A 1.2W 90 * NPN
    2SC3527 500V 15A 100W 13 * NPN
    2SC3505 900V 6A 80W 12 * NPN
    2SC3460 1100V 6A 100W 12 * NPN
    2SC3457 1100V 3A 50W 12 * NPN
    2SC3358 20V 0.15A * * 7000MHZ NPN
    2SC3355 20V 0.15A * * 6500MHZ NPN
    2SC3320 500V 15A 80W * * NPN
    2SC3310 500V 5A 40W 20 * NPN
    2SC3300 100V 15A 100W * * NPN
    2SC1855 20V 0.02A 0.25W * 550MHZ NPN
    2SC1507 300V 0.2A 15W * * NPN
    晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
    2SC1494 36V 6A 40W * 175MHZ NPN
    2SC1222 60V 0.1A 0.25W * 100MHZ NPN
    2SC1162 35V 1.5A 10W * * NPN
    2SC1008 80V 0.7A 0.8W * 50MHZ NPN
    2SC900 30V 0.03A 0.25W * 100MHZ NPN
    2SC828 45V 0.05A 0.25W * * NPN
    2SC815 60V 0.2A 0.25W * * NPN
    2SC380 35V 0.03A 0.25W * * NPN
    2SC106 60V 1.5A 15W * * NPN
    2SB1494 120V 25A 120W * * PNP(達林頓)
    2SB1429 180V 15A 150W * * PNP
    2SB1400 120V 6A 25W 1000-20000 * PNP(達林頓)
    2SB1375 60V 3A 2W * * PNP
    2SB1335 80V 4A 30W * * PNP
    2SB1317 180V 15A 150W * * PNP
    晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
    2SB1316 100V 2A 10W 15000 * PNP(達林頓)
    2SB1243 40V 3A 1W * 70MHZ PNP
    2SB1240 40V 2A 1W * 100MHZ PNP
    2SB1238 80V 0.7A 1W * 100MHZ PNP
    2SB1185 60V 3A 25W * 75MHZ PNP
    2SB1079 100V 20A 100W 5000 * PNP(達林頓)
    2SB1020 100V 7A 40W 6000 * PNP(達林頓)
    2SB834 60V 3A 30W * * PNP
    2SB817 160V 12A 100W * * PNP
    2SB772 40V 3A 10W * * PNP
    2SB744 70V 3A 10W * * PNP
    2SB734 60V 1A 1W * * PNP
    2SB688 120V 8A 80W * * PNP
    2SB675 60V 7A 40W * * PNP(達林頓)
    2SB669 70V 4A 40W * * PNP(達林頓)
    晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數 特征頻率 管子類型
    2SB649 180V 1.5A 1W * * PNP
    2SB647 120V 1A 0.9W * 140MHZ PNP
    2SB449 50V 3.5A 22W * * PNP
    2SA1943 230V 15A 150W * * PNP
    2SA1785 400V 1A 1W * 140MHZ PNP
    2SA1668 200V 2A 25W * 20MHZ PNP
    2SA1516 180V 12A 130W * 25MHZ PNP
    2SA1494 200V 17A 200W * 20MHZ PNP
    2SA1444 100V 1.5A 2W * 80MHZ PNP
    2SA1358 120V 1A 10W * 120MHZ PNP
    2SA1302 200V 15A 150W * * PNP
    2SA1301 200V 10A 100W * * PNP
    2SA1295 230V 17A 200W * * PNP
    2SA1265 140V 10A 30W * * PNP
    2SA1216 180V 17A 200W * * PNP 
     

    常用三極管型號及參數大全      晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SC1890A
    120V
    0.05A
    0.3W
    *
    *
    NPN
    2SC1360
    50V
    0.05A
    0.5W
    *
    *
    NPN
    2SA1304
    150V
    1.5A
    25W
    *
    *
    PNP
    2SD1274A
    150V
    5A
    40W
    *
    *
    NPN
    2SC2371
    300V
    0.1A
    10W
    *
    *
    NPN
    2SA966Y
    30V
    1.5A
    0.9W
    *
    *
    PNP
    2SD1378
    80V
    0.7A
    10W
    *
    *
    NPN
    2SD553Y
    70V
    7A
    40W
    *
    *
    NPN
    RN1204
    50V
    0.1A
    0.3W
    *
    *
    NPN
    2SD1405Y
    50V
    3A
    30W
    *
    *
    NPN
    2SC2878
    50V
    0.3A
    0.4W
    *
    *
    NPN
    2SC1959
    30V
    0.4A
    0.5W
    *
    *
    NPN
    2SC1569
    300V
    0.15A
    1.5W
    *
    *
    NPN
    2SC2383Y
    160V
    1A
    0.9W
    *
    *
    NPN
    2SA1299
    50V
    0.5A
    0.3W
    *
    *
    PNP
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SB564A
    45V
    0.05
    0.25W
    *
    *
    PNP
    2SD1877
    800V
    4A
    50W
    *
    *
    NPN
    BU508A
    1500V
    8A
    125W
    *
    *
    NPN
    BUT11
    1500V
    5A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SD3505
    900V
    6A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD906
    1400V
    8A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD905
    1400V
    8A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SC1942
    1500V
    3A
    100W
    *
    *
    NPN
    2SD1397
    1500V
    3.5A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD1396
    1500V
    2.5A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SC3153
    900V
    6A
    100W
    *
    *
    NPN
    2SD1403
    1500V
    6A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD1410
    1500V
    3.5A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SD2057
    1500V
    5A
    100W
    *
    *
    NPN
    2SD2027
    1500V
    5A
    50W
    *
    *
    NPN
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SD953
    1500V
    7A
    95W
    *
    *
    NPN
    2SD951
    1500V
    3A
    65W
    *
    *
    NPN
    2SD950
    1500V
    3.5A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SD852
    1500V
    5A
    70W
    *
    *
    NPN
    2SD850
    1500V
    3A
    25W
    *
    *
    NPN
    2SD900B
    1500V
    5A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD899A
    1500V
    4A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD898B
    1500V
    3A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD871
    1500V
    6A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD870
    1500V
    5A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD869
    1500V
    3.5A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD1433
    1500V
    7A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SD1432
    1500V
    6A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SD1431
    1500V
    5A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SD820
    1500V
    5A
    50W
    *
    *
    NPN
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SD819
    1500V
    3.5A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD1497
    1500V
    6A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD1398
    1500V
    5A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD1427
    1500V
    5A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SD1428
    1500V
    6A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SD1426
    1500V
    3.5A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SC2068
    70V
    0.2A
    0.62W
    *
    *
    NPN
    2SC1627Y
    80V
    0.3A
    0.6W
    *
    *
    NPN
    2SC495Y
    70V
    0.8A
    5W
    *
    *
    NPN
    2SC388A
    20V
    0.02A
    0.2W
    *
    *
    NPN
    2SB686
    100V
    6A
    60W
    *
    *
    PNP
    2SA940
    150V
    1.5A
    1.5W
    *
    *
    PNP
    2SC2120Y
    30V
    0.8A
    0.6W
    *
    *
    NPN
    2SD1555
    1500V
    5A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD8806
    60V
    3A
    30W
    *
    *
    NPN
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SC2456
    300V
    0.1A
    10W
    *
    *
    NPN
    2SA1300
    20V
    2A
    0.7W
    *
    *
    PNP
    2SC304CD
    60V
    0.5A
    0.8W
    *
    *
    NPN
    2SC2238
    160V
    1.5A
    25W
    *
    *
    NPN
    2SC3328
    80V
    2A
    0.9W
    *
    *
    NPN
    2SC2190
    450V
    5A
    100W
    *
    *
    NPN
    2SA968Y
    160V
    1.5A
    25W
    *
    *
    PNP
    2SC3402
    50V
    0.1A
    0.3W
    *
    *
    NPN
    2SC2168
    200V
    2A
    30W
    *
    *
    NPN
    2SC3198G
    60V
    0.15A
    0.4W
    *
    *
    NPN
    2SC2655Y
    60V
    2A
    0.9W
    *
    *
    NPN
    2SC1827
    80V
    4A
    30W
    *
    *
    NPN
    2SA1266Y
    50V
    0.15A
    0.4W
    *
    *
    PNP
    2SD880
    60V
    3A
    30W
    *
    *
    NPN
    2SC1906
    30V
    0.05A
    0.3W
    *
    *
    NPN
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SC945
    50V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    NPN
    2SC3279
    30V
    2A
    0.75W
    *
    *
    NPN
    2SC2229
    200V
    0.05A
    0.8W
    *
    *
    NPN
    2SC2236
    30V
    1.5A
    0.9W
    *
    *
    NPN
    2SC383
    20V
    0.05A
    0.2W
    *
    *
    NPN
    2SA950Y
    150V
    0.8A
    0.6W
    *
    *
    PNP
    BC548B
    30V
    0.2A
    0.5W
    *
    *
    NPN
    2SC3399
    50V
    0.1A
    0.3W
    *
    *
    NPN
    2SD1455
    1500V
    5A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SC1983R
    80V
    3A
    30W
    *
    *
    NPN
    2SC227
    300V
    0.1A
    0.75W
    *
    *
    NPN
    2SC1213D
    50V
    0.5A
    0.4W
    *
    *
    NPN
    2SA778AK
    180V
    0.05A
    0.2W
    *
    *
    PNP
    DTC114ES
    50V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    NPN
    2SC3413C
    40V
    0.1A
    0.5W
    *
    *
    NPN
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SC2611
    300V
    0.1A
    1.25W
    *
    *
    NPN
    2SC1514
    300V
    0.1A
    1.25W
    *
    *
    NPN
    DTC124ES
    50V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    PNP
    2SD1078
    50V
    2A
    20W
    *
    *
    NPN
    2SA1390
    35V
    0.5A
    0.3W
    *
    *
    PNP
    2SD788
    20V
    2A
    0.9W
    *
    *
    NPN
    2SD882
    40V
    3A
    10W
    *
    *
    NPN
    2SD787
    20V
    2A
    0.9W
    *
    *
    NPN
    2SD401AK
    200V
    2A
    25W
    *
    *
    NPN
    2SC2610
    300V
    0.1A
    0.8W
    *
    *
    NPN
    2SC2271N
    300V
    0.1A
    0.75W
    *
    *
    NPN
    2SC1740
    50V
    0.3A
    0.3W
    *
    *
    NPN
    2SC1214C
    50V
    0.5A
    0.6W
    *
    *
    NPN
    2SC458D
    30V
    0.1A
    0.2W
    *
    *
    NPN
    2SA673
    50V
    0.5A
    0.4W
    *
    *
    PNP
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SD1556
    1500V
    6A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD1499
    100V
    5A
    40W
    *
    *
    NPN
    2SD1264A
    200V
    2A
    30W
    *
    *
    NPN
    2SD1010
    50V
    0.05A
    0.3W
    *
    *
    NPN
    2SD966
    60V
    5A
    1W
    *
    *
    NPN
    2SD601AR
    60V
    0.1A
    0.2W
    *
    *
    NPN
    2SC3265Y
    30V
    0.8A
    0.2W
    *
    *
    NPN
    2SC3063
    300V
    0.1A
    1.2W
    *
    *
    NPN
    2SC2594
    40V
    5A
    10W
    *
    *
    NPN
    2SC1317-R
    30V
    0.5A
    0.4W
    *
    *
    NPN
    2SB1013A
    30V
    0.5A
    0.3W
    *
    *
    PNP
    2SD1226
    60V
    3A
    35W
    *
    *
    NPN
    2SC2636Y
    30V
    0.05A
    0.4W
    *
    *
    NPN
    2SB940
    200V
    2A
    30W
    *
    *
    PNP
    2SA720-Q
    50V
    0.5A
    0.4W
    *
    *
    PNP
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SD1391
    1500V
    5A
    80W
    *
    *
    NPN
    2SC2188
    45V
    0.05A
    0.6W
    *
    *
    NPN
    2SK301-R
    *
    0.14A
    0.25W
    *
    *
    N溝場效應管
    2SD1266
    60V
    3A
    35W
    *
    *
    NPN
    2SD1175
    1500V
    5A
    100W
    *
    *
    NPN
    2SD973
    30V
    1A
    1W
    *
    *
    NPN
    2SC2923
    300V
    0.2A
    15W
    *
    *
    NPN
    2SC2653H
    250V
    0.2A
    15W
    *
    *
    NPN
    2SC2377C
    30V
    0.15A
    0.2W
    *
    *
    NPN
    2SC1685Q
    30V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    NPN
    2SC1573A
    250V
    0.07A
    0.6W
    *
    *
    NPN
    2SB642-R
    60V
    0.2A
    0.4W
    *
    *
    PNP
    2SA1309A
    25V
    0.1A
    0.3W
    *
    *
    PNP
    2SA1018
    150V
    0.07A
    0.75W
    *
    *
    PNP
    2SA564A
    25V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    PNP
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SK301-Q
    *
    0.14A
    0.25W
    *
    *
    N溝場效應管
    2SD1541
    1500V
    3A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SC1685
    30V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    NPN
    2SC1573A
    250V
    0.07A
    0.6W
    *
    *
    NPN
    2SA1309A
    25V
    0.1A
    0.3W
    *
    *
    PNP
    UN4213
    50V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    NPN
    UN4211
    50V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    NPN
    UN4212
    50V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    NPN
    UN4111
    50V
    0.1A
    0.25W
    *
    *
    PNP
    2SD1541
    1500V
    3A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SD965
    40V
    5A
    0.75W
    *
    *
    NPN
    2SC2839
    30V
    0.1A
    0.1W
    *
    *
    NPN
    2SC2258
    250V
    0.1A
    1W
    *
    *
    NPN
    2SC1846
    45V
    1A
    1.2W
    *
    *
    NPN
    2SC1573A
    250V
    0.07A
    0.6W
    *
    *
    NPN
    晶體管型號
    反壓Vbe0
    電流Icm
    功率Pcm
    放大系數
    特征頻率
    管子類型
    2SA1309A
    25V
    0.1A
    0.3W
    *
    *
    PNP
    2SD1544
    1500V
    3.5A
    40W
    *
    *
    NPN
    2SD802
    900V
    6A
    50W
    *
    *
    NPN
    2SC2717
    35V
    0.8A
    7.5W
    *
    *
    NPN
    2SC2482
    150V
    0.1A
    0.9W
    *
    *
    NPN
    2SC2073
    150V
    1.5A
    25W
    *
    *
    NPN
    2SC1815Y
    60V
    0.15A
    0.4W
    *
    *
    NPN
    2SB774T
    30V
    0.01A
    0.25W
    *
    *
    PNP
    2SA1015R
    50V
    0.15A
    0.4W
    *
    *
    PNP
    2SA904
    90V
    0.05A
    0.2W
    *
    *
    PNP
    2SA562T
    30V
    0.4A
    0.3W
    *
    *
    PNP  
                
    關閉窗口

    相關文章

    欧美性色欧美精品视频,99热这里只有精品mp4,日韩高清亚洲日韩精品一区二区,2020国自产拍精品高潮